Desmincià l password?

L ie debujën de scrì ora duc i ciampsc, ora de chëi ulache l ie avisa scrit via che i ie opzionei.

Segurëza di dati
Segurëza di dati
Dumanda de segurëza

LAD