Calënder dl refudam

Calënder de abineda dl refudam juni - nuvëmber 2024

Datei herunterladen: PDFTabela per la abineda desferenzieda


Perioda 

01/08/2024 (Juebia)

02/08/2024 (Vënderdi)

03/08/2024 (Sada)

05/08/2024 (Lunësc)

06/08/2024 (Merdi)

07/08/2024 (Mierculdi)

08/08/2024 (Juebia)

09/08/2024 (Vënderdi)

10/08/2024 (Sada)

12/08/2024 (Lunësc)

13/08/2024 (Merdi)

14/08/2024 (Mierculdi)

16/08/2024 (Vënderdi)

17/08/2024 (Sada)

19/08/2024 (Lunësc)

20/08/2024 (Merdi)

21/08/2024 (Mierculdi)

22/08/2024 (Juebia)

23/08/2024 (Vënderdi)

24/08/2024 (Sada)

26/08/2024 (Lunësc)

27/08/2024 (Merdi)

28/08/2024 (Mierculdi)

29/08/2024 (Juebia)

30/08/2024 (Vënderdi)

1 | 2| > | >|

LAD